تبلیغات
شمیم عشق - عاشقی جرم قشنگی ست
پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390

عاشقی جرم قشنگی ست

• نوشته شده توسط: پژمان

عاشقی جرم قشنگی ست


ای نگاهت نخی ازمخمل  و از ابریشم
چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم
*****
به تو آری ،به تو یعنی به همان منظر دور
به همان سبز صمیمی ، به همان باغ بلور
*****
به همان سایه ، همان وهم ، همان تصویری
که سراغش زغزل های خودم میگیرم
*****
به همان زل زدن از فاصله دور به هم
یعنی آن شیوه فهماندن منظور به هم
*****
به تبسم ، به تکلم ، به دلارایی تو
به خموشی ، به تماشا ، به شکیبایی تو
*****
به نفس های تو در سایه ی سنگین سکوت
به سخن های تو با لهجه شیرین سکوت
*****
شبحی چند شب است آفت جانم شده است
اول اسم کسی ورد زبانم شده است
*****
در من انگار کسی در پی انکار من است
یک نفر مثل خودم ، عاشق دیدار من است
*****
یک نفر ساده ، چنان ساده که از سادگی اش
می شود یک شبه پی برد به دلدادگی اش
*****
آه این خواب گران سنگ سبکبار شده
بر سر روح من افتاده و آوار شده
*****
در من انگار کسی در پی انکار من است
یک نفر مثل خودم ، تشنه دیدار من است
*****
یک نفر سبز چنان سبز که از سرسبزیش
می توان پل زد از احساس خدا تا دل خویش
*****
رعشه ای چند شب است آفت جانم شده است
اول اسم کسی ورد زبانم شده است
*****
آی بیرنگ تر از آینه یک لحظه بایست
راستی این شبح هر شبه تصویر تو نیست
*****
اگر این حادثه هر شبه تصویر تو نیست
پس چرا رنگ تو و آینه اینقدر یکیست؟
*****
حتم دارم که تویی این شبح آینه پوش
عاشقی جرم قشنگیست به انکار مکوش
*****
آری آن سایه که شب آفت جانم شده بود
آن الفبا که همه ورد زبانم شده بود
*****
اینک از پشت دل آینه پیدا شده است
و تماشاگه این خیل تماشا شده است
*****
آن الفبای دبستانی دلخواه تویی
عشق من آن شبح شاد شبانگاه توییاس ام اس فلسفی و ادبی

شانس نام مستعار خداست
آنجا که نمی خواهد امضایش
 پای داده هایش باشد.
*****
قوی کسی است که ،نه منتظر میماند
خوشبختش کنند،و نه اجازه میدهد
بدبختش کنند...
*****
نداشتن آدم هایی که دوستشون داری
از داشتن آدم هایی که یه وقتی
دوستشون داشتی خیلی آسون تر
*****
معذرت خواهی به این معنا نیست که
تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه
هست.معذرت خواهی به این معناست
که اون رابطه بیشتر از غرورت
 برات ارزش داره
*****
تفاوت دزد و پولدار در آن است که
دزد مال ثروتمندان را می دزدد و
پولدارپول فقرا را ...
*****
پیش از آنکه دست های درخت به نور برسد ،
پاهایش تاریکی را تجربه کرده گاهی برای
رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد..
*****
فهمیده ام که :
آدمی درمقابل علاقه ای که در دیگران نسبت
به خود ایجاد می کند مسئول است...
*****
جوری زندگی کن که اگر هر لحظه عمرت
کات شد ، به همان اندازه سود کرده باشی.
*****
به غیر از خدا به هر آنچه امید داشته باشی
خدا از همان چیز ناامیدت میکند...
*****ی
یاسخنی داشته باش دلپذیر یا دلی
داشته باش سخن پذیر
*****
عاشق خام میگه :
چون به تو نیاز دارم دوستت دارم
اما عاشق پخته میگه :
چون دوستت دارم بهت نیاز دارم
*****
یه مرد احمق به یه زن میگه ساکت باش
اما یه مرد دانا به یه زن میگه نمیدونی
وقتی لبهات بسته اند چقدر زیبا میشی
*****
خوشبختی از آن کسی است که در
 پی خوشبختی دیگران باشد..
*****
نظرات()