تبلیغات
شمیم عشق - جمله ای زیبا
دوشنبه 4 مرداد 1389

جمله ای زیبا

• نوشته شده توسط: پژمان

گاهی گمان نمی کنی , ولی میشود

گاهی نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی نگفته قرعه بنام تو میشود

گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست

گاهی تمام شهر گدای تو می شود.


همدلی()