تبلیغات
شمیم عشق - مرغ شیدا
چهارشنبه 31 شهریور 1389

مرغ شیدا

• نوشته شده توسط: پژمان

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

    فریبنده زاد و فریبـــــــــــا بمیرد

        شب مرگ تنها نشیند به موجــــی

            رود گوشه ای دور و تنها بمـــــیرد

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب

    که خود در میـــــان غــــزل ها بمیـــــرد

        گــــــروهی بر آنند کــــاین مـــــرغ شـــیدا

            کـــــجا عاشــقی کـــــــرده آنجــــــا بمیــرد

شــب مرگ از بیم آنجا شتابد

    که از مرگ غافل شود تا بمیرد


نظرات()